Politika varovanja osebnih podatkov pri registraciji in prijavi na e-novice

Politika varstva osebnih podatkov

  1. Upravljavec

Podjetje: DIS3 d.o.o.

Naslov:: Huje 6, 4000 Kranj, Slovenija

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik): Elvis Brandić

  1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in storitev strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

–      –  naslov elektronske pošte,

–       – ime in priimek

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

  1. Obdelovalci osebnih podatkov in drugi pogodbeniki

Poleg DIS3 d.o.o.  (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, zunanji tržniki, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov. Vsi obdelovalci so zakonsko in pogodbeno zavezani skladnosti z GDPR. Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije.

  1. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

  1. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

–      –  vpogled,

–      –  popravek,

–     –   popoln izbris,

–    –    omejitev obdelave,

–      –  prenosljivost podatkov

–     –   prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje,

ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica. V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v tem dokumentu.

Na zahtevo lahko kot odgovorni upravljalec kadarkoli posodobimo vaše osebne podatke (npr. spremembo elektronskega naslova).

V primeru, da želite uveljavljati zgoraj navedene pravice, nas obvestite na DIS3 d.o.o., Huje 6, 4000 Kranj ali preko  e-pošte info@dis3.si.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Dodatne informacije o varovanju podatkov si lahko preberete tudi v Izjavi o zasebnosti – Varovanje vaših podatkov TUKAJ!